top of page

Beleidsplan 2021-2023

Het bestuur heeft voor 2021-2023 een beleidsplan opgesteld. In dit plan vind je meer informatie over de missie, visie, doelen en hoe de verkregen gelden besteed worden.

Samenvatting

beleidsplan 2021-2023

Visie en Missie

De stichting Kans Kunst zet zich in om kansenongelijkheid te doorbreken.

Het tegen gaan van armoede speelt hierin een belangrijker rol. Kans Kunst ziet gezinnen (met name moeders) als de motor om armoede tegen te gaan. Door (tiener)moeders te steunen via microkredieten of eenmalige ondersteuning ontstaat er ruimte om beter weerbaar te worden tegen honger, uitsluiting en intergenerationele armoede.

 

Om armoede duurzaam te bestrijden worden creatieve werken verkocht van mensen die voor een ander van betekenis kan en wil zijn. Hierbij is extra aandacht voor mensen waarbij meedoen in de samenleving of het hebben van kansen niet vanzelfsprekend is.

 

Om duurzaam kansenongelijkheid tegen te gaan zet de stichting zich in de komende twee jaar in om een goede basis te vormen.

  • Duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorgorganisaties en particulieren

  • Een goede verzameling van producten c.q. kunstwerken te kunnen verkopen via fysieke en  online kanalen

  • Verkrijgen van ANBI status

Via deze inzet streeft de stichting ernaar om het volgende resultaat te bereiken

  • 20 armoede projecten te steunen in 2022

  • 30 armoede projecten te steunen in 2023 (al dan niet via geoormerkte donaties)

bottom of page