top of page

Het bestuur

Voorzitter - Yvonne Kentjens

Vergoeding: geen

Sinds: oktober 2021

Als kind zag ik de wereld al door een andere bril. Ik begreep niet dat armoede en uitsluiting bestond. In mijn tienerjaren vertrok ik voor een tijdje naar Afrika waar ik als vrijwilliger aan de slag ging in een weeshuis. Daar kreeg bittere armoede en kansenongelijkheid écht een gezicht. Dit werd later nog eens bevestigd in mijn reizen naar Azië en Zuid-Amerika. Na mijn reis naar Afrika verloor ik mijn hart aan de zorg. In mijn werk ontmoette ik veel mensen die leven van een minimum inkomen.  Mensen vaak met problemen te over, maar die helemaal opbloeiden als je sprak over hun passie en ruimte gaf aan hun talent. In mijn werk verbaasde het mij dat er zoveel rijkdom en talent is, maar dat we als samenleving er niet in slagen om dit goed te verdelen en te benutten. Het werd tijd om hier iets aan te doen.... En zo was stichting Kans Kunst geboren!

Penningmeester

Penningmeester- Vangy Villanueva

Vergoeding: geen

Sinds: november 2021

Gedreven door mijn passie om deelname van kwetsbare groepen in de maatschappij zo optimaal mogelijk te ondersteunen vanuit mijn eigen kracht, vervul ik de rol van Penningmeester bij Stichting Kans Kunst. Ik draag dan ook met veel enthousiasme het uitgangspunt van de stichting uit “Door je eigen talent in te zetten, creëer je iets positiefs voor jezelf én voor de wereld om je heen.” 

 

Wat is dan mijn eigen kracht? Naast veel enthousiasme, daadkracht en professionaliteit zet ik graag de theoretische kennis uit voltooide BSc's en MSc studies aan de Universiteit Maastricht in als Penningmeester. Ook komt de opgedane werkervaring van 6 jaar in het bankwezen gevolgd door het sociaal domein goed van pas. Verder ben ik groot liefhebber van vintage, pre-loved items en geloof ik in de kracht van een duurzame, circulaire samenleving.

 

Ik kijk ernaar uit om met dit bestuur een mooie stichting te realiseren en zo bij te dragen aan het maken van een betere wereld voor iedereen via kunst.

Secretaris

Secretaris: Jeanne Stroucken

Vergoeding: geen

Sinds: december 2021

Meer dan 40 jaar ben ik werkzaam ben geweest in de langdurige zorg, in allerlei functies, van verpleegkundige, tot leidinggevende en stafmedewerker. Ik heb het geluk gehad dat ik gezond ben gebleven en weinig tegenspoed heb gekend. Daardoor kon ik me blijven ontplooien. De kansen deden zich als vanzelf voor, daar hoefde ik geen grote barrières voor te slechten. Hoe anders is dit voor mensen die dit geluk niet hebben. Voor deze mensen is het essentieel dat ze af en toe een extra steun in de rug krijgen, zodat ze een volgende stap kunnen en durven te zetten. Als bestuurslid van stichting Kans Kunst wil ik daaraan een bijdrage leveren. Want kansenongelijkheid is nog lang niet uit de wereld verdwenen.

bottom of page